Политика на испорака

ТопПонуди работи едниствено со ваучери кои се издаваат автоматски во

електронска форма и се испраќаат на email од корисникот кој е регистриран